• Podatkowe księgi przychodów
  • Ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

  • Rejestry dla potrzeb VAT
  • Ewidencję środkó trwałych
  • Ewidencję wyposażenia
  • Rozliczamy ewidencję przebiegu pojazdu
  • Karty wynagrodzeń pracowników

kmarczyk85@interia.pl