• wniosek o wydanie prawa jazdy
  • fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (lewy profil)
  • odbyte badania lekarskie
  • zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich)


  • 1. Osoba, która chce uzyskać Profil PKK osobiście składa wniosek wraz z załącznikami (badania, fotografia, dowód osobisty do wglądu) w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.
  • 2. Osoba, która chce uzyskać Profil PKK składa wymagane dokumenty wraz z załącznikami przez swój profil na Platformie e-PUAP.


kmarczyk85@interia.pl